pátek 22. října 2010

Tuesday – Day of Fairytale for People


Úterý 7.9. - Den pohádky pro veřejnost
Úterní ráno nás přivítalo slunečným počasím. To bylo dobře, protože na programu bylo hraní společné evropské pohádky pro širokou veřejnost. Po snídani a pravidelné evaluaci jsme věnovali ještě několik okamžiků posledním přípravám pohádkových kostýmů a závěrečné generálce. Okolo jedenácté hodiny se v areálu Lázní Lednice shromáždilo něco přes stovku diváků, z jejichž reakcí a výbuchů smíchů jsme poznali, že námi prezentována pohádka slavila úspěch.
Po obědě jsme se absolvovali prohlídku Lednického zámku, historického skleníku, procházku lednickým zámeckým parkem, také vystoupali všech 302 schodů na minaret a svezli se loďkou po klikatých kanálech vedoucích parkem.
Jelikož se jednalo o poslední den projektu před odjezdem, tak se po večeři účastníci věnovali nějaký čas balení svých věcí, aby se mohli zbytek večera a celou noc věnovat loučení s ostatními účastníky.

Tuesday – Day of Fairytale for people
Tuesday morning was nice sunny which was very convenient, because we were supposed to perform our common European Fairytale in front of an audience. After breakfast and daily evaluation, we devoted a few minutes to finishing our fairytale costumes and to final practicing. Almost one hundred people came to see our performance and according to their laughter and other reactions we knew that they liked it.
After lunch we visited Lednice chateau, then admired historical green house form 17th century, we strolled through the chateau park, “conquered” all 302 stairs of Minaret and used a small boat to sail through nice artificial canals in the park.
Because Tuesday was our last day before departure, some of participants packed their luggage after diner. Thus, they were able to spend the rest of the evening and all night with the rest of participants at the good-bye party.

Žádné komentáře:

Okomentovat