pátek 22. října 2010

Sunday – Day of the Common EUropean Fairytale


Neděle 5.9. - Den společné evropské pohádky
Po propršené sobotě nás přivítalo slunečné nedělní ráno. K dobré náladě jistě přispěl i Adamův usměvavý vzkaz v konferenční místnosti a zábavné hry na rozproudění krve.
Po ranních evaluacích, z kterých jsme měli trochu strach, jsme se rozdělili do skupin. Úkolem tentokrát bylo reflektovat politickou situaci v Evropě formou pohádkového komixu. Během této aktivity se projevila kreativita i týmový duch jednotlivých skupin. Někteří neváhali diskutovat ani o problémech týkajících se přímo jejich země.
Největší radost tohoto dne způsobil poštovní kurýr, který během dopoledne dovezl objednané vlajky zúčastněných národů. Strávili jsme téměř hodinu focením jednotlivců i skupin. Naopak velkým zklamáním pak bylo vrácení vlajek zpět do rukou organizátorů.
Po obědové siestě nastal čas pro finální zkoušení představení evropské pohádky. Hlavní role byly sice již rozhodnuty, ale ani další účastníci nepřišli zkrátka. Každá scéna potřebuje svůj kompars. Tak měl každý možnost se na tvorbě evropské pohádky podílet.
Důležitou součástí jižní Moravy je i historie vinných sklepů a vín. Tentokrát jsme po večeři zavítali do Valtického podzemí, kde jsme měli možnost procházet dlouhými chodbami spojujícími jednotlivé vinné sklepy a tvořící tak jedinečný komplex. Tyto sklepy jsou známé také tím, že zde mají uložené víno i některé české celebrity. Dostali jsme základní informace o dělení vín a také návod, jak správně degustovat. Možnost odnést si (za malý poplatek) vzpomínku na takto příjemně strávený večer – sklenku s logem Valtického podzemí, využil nejeden z nás.

Sunday – Day of the Common EUropean Fairytale
After rainy Saturday, the sunny Sunday morning welcomed us at the beginning of the day. Adam’s smiling message in the conference room certainly contributed to our good. Also a funny game, which followed afterwards, boosted our energy.
After morning evaluations, which we were a little afraid of, we all divided into international groups. This time the task was to reflect the political situation in Europe in the form of comics. During this activity participants demonstrated creativity and team spirit of each group. Some participants have not hesitated to discuss the issues related to their own countries.
The greatest joy of this day was caused by mail courier who brought ordered flags of participating nations. We took pictures of individuals and groups for almost all hour. On the contrary, it was disappointing to return the flags back into the hands of the organizers.
After lunch, there was time for final performance of the European fairytale. Although the main roles were already resolved, everyone was somehow included in the play. Every scene needs its extras. Everyone had the opportunity to participate in the creation of European fairytale.
The important part of South Moravia is also the history of wine cellars and wine. This time, after dinner we visited Valtice underground, where we could go through long corridors connecting the various wine cellars and constituting a unique complex. These cellars are also known by the fact that some Czech celebrities store their bottles of wine there. We got the basic information about the division of wines and how to properly taste them. There was also possibility to take (for a small fee) memory of the pleasant dinner – the wine glass with logo of Valtice underground; and many of us took this chance.

Žádné komentáře:

Okomentovat