čtvrtek 18. března 2010

Great news!

Great news! The project has been granted by the Czech National Agency. Please follow the blog for more info.

Skvělé zprávy! Projekt byl schválen Českou národní agenturou. Sledujte prosím i dál náš blog pro více informací.